Double language links on hy Wikipedia

The Wikipedia articles linked to here listed, as of the dump created on June 23rd, 2012, more than one language link to the same other language. This may indicate an error.


Էպոս to [[de:Epos]]

Էպոս to [[en:Epic poetry]]

Էպոս to [[eo:Epopeo]]

Էպոս to [[fi:Epiikka]]

Էպոս to [[fr:Épopée]]

Էպոս to [[ja:叙事詩]]

Էպոս to [[no:Epos]]

Էպոս to [[pl:Epos]]

Էպոս to [[sr:Епика]]

Էպոս to [[sv:Epik]]

Թավրիզ to [[az:تبریز]]

Պորտալ to [[es:Portada (arquitectura)]]

Պորտալ to [[it:Portale]]

Պորտալ to [[pl:Portal]]

Պորտալ to [[pt:Portal (arquitetura)]]

Իսլանդիայի վարչական բաժանում to [[en:Counties of Iceland]]

Ջրածնային ավտոմեքենա to [[it:Veicolo a idrogeno]]

Hello, world! to [[vi:Chương trình lập trình Xin chào thế giới]]

Բնական արբանյակ to [[ru:Спутники планет]]

Hot Latin Songs to [[es:Top Latin Songs]]

Hot Latin Songs to [[hr:Hot Latin Songs]]

Hot Latin Songs to [[it:Top Latin Songs]]

Hot Latin Songs to [[hu:Top Latin Songs]]

Hot Latin Songs to [[pl:Hot Latin Tracks]]

Hot Latin Songs to [[pt:Latin Songs]]

Hot Latin Songs to [[ru:Hot Latin Songs]]

Hot Latin Songs to [[simple:Hot Latin Tracks]]

Մուհամեդ Ալի to [[kn:ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಲಿ]]

Ուոլթ Դիսնեյ to [[en:Walt Disney]]


Created June 23rd 2012, Denny Vrandečić.

Back to overview page